PRODUKTIONSSAMARBETEN/
HUVUDPARTNERS:

Lessebo Kommun:
Vatten, mark och avlopp

Bergdalahyttan:

Mark och lokaler

Positron Studios:

Scener, ljud- och ljusproduktion

Frausing Reklam Mix:

Tryckeriproduktioner

Hjalmarssons Buss
:
Logistik och transport, publik och artister

Lessebo ÅC:

Logistik, lastmaskiner och renhållning

Emmaboda Bryggeri:

Öl och övrig dryck

ETS:
Elproduktion

Hyrtoan:
Bajamajor

Kalmar Stängsel och Transport:
Stängsel

Eerichzohn Graphic Studio:
Grafisk form

Tickster:
Biljettförsäljning/-hantering

 

ÖVRIGA VIKTIGA PARTNERS:

Sungen

Eerichzohn Graphic Studio